رمزی وارد کنید
برای دریافت پیامک در زمان تیکت های پشتیبانی و فاکتور ها
تلفن همراه باید به صورت 09000000000 درج گردد بدون +98 و همراه با 0 ابتدایی
انتخاب کنید.!

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.