یافتن کالاها و سرویسها

بسته یک دریافت ورودی گوگل ماهیانه
دریافت ورودی گوگل بر اساس جستجوی کلمه خاص

مثلاً
""سرور مجازی آسیاتک""

و یا

""نمایندگی هاست دانلود""

در هر بازه یک ماهه بین 12000 تا 18000 آیپی مختلف

روزانه 400 آیپی

به صورت یک بسته ماهانه ( در صورت پرداخت فصلی، شش ماهه یا سالیانه بازدید های مورد نظر در یک ماه اینچنین است. و روزی 400 آیپی می باشد.)

برای سفارش بیش از یک بسته میتوانید در قسمت بعدی سفارش و در باکس تعداد کالا تعداد بسته های مورد نیاز را درج کنید.

در قسمت توضیحات محصول کلمه مورد نظر به همراه دامنه را بنویسید.
8,000 تومان ماهانه + 2,000 تومان هزینه تنظیم
20,000 تومان سه ماهه + 2,000 تومان هزینه تنظیم
40,000 تومان شش ماهه + 2,000 تومان هزینه تنظیم
80,000 تومان سالانه + 2,000 تومان هزینه تنظیم
160,000 تومان دوساله + 2,000 تومان هزینه تنظیم
240,000 تومان سه سالانه + 2,000 تومان هزینه تنظیم
بسته دو دریافت ورودی گوگل ماهیانه
دریافت ورودی گوگل بر اساس جستجوی کلمه خاص

مثلاً
""سرور مجازی آسیاتک""

و یا

""نمایندگی هاست دانلود""

در هر بازه یک ماهه بین 24000 تا 36000 آیپی مختلف

روزانه 800 آیپی

به صورت یک بسته ماهانه ( در صورت پرداخت فصلی، شش ماهه یا سالیانه بازدید های مورد نظر در یک ماه اینچنین است. و روزی 800 آیپی می باشد.)

برای سفارش بیش از یک بسته میتوانید در قسمت بعدی سفارش و در باکس تعداد کالا تعداد بسته های مورد نیاز را درج کنید.

در قسمت توضیحات محصول کلمه مورد نظر به همراه دامنه را بنویسید.
14,000 تومان ماهانه + 2,000 تومان هزینه تنظیم
35,000 تومان سه ماهه + 2,000 تومان هزینه تنظیم
70,000 تومان شش ماهه + 2,000 تومان هزینه تنظیم
140,000 تومان سالانه + 2,000 تومان هزینه تنظیم
280,000 تومان دوساله + 2,000 تومان هزینه تنظیم
420,000 تومان سه سالانه + 2,000 تومان هزینه تنظیم
بسته سه دریافت ورودی گوگل ماهیانه
دریافت ورودی گوگل بر اساس جستجوی کلمه خاص

مثلاً
""سرور مجازی آسیاتک""

و یا

""نمایندگی هاست دانلود""

در هر بازه یک ماهه بین 36000 تا 54000 آیپی مختلف

روزانه 1200 آیپی

به صورت یک بسته ماهانه ( در صورت پرداخت فصلی، شش ماهه یا سالیانه بازدید های مورد نظر در یک ماه اینچنین است. و روزی 1200 آیپی می باشد.)

برای سفارش بیش از یک بسته میتوانید در قسمت بعدی سفارش و در باکس تعداد کالا تعداد بسته های مورد نیاز را درج کنید.

در قسمت توضیحات محصول کلمه مورد نظر به همراه دامنه را بنویسید.
20,000 تومان ماهانه + 2,000 تومان هزینه تنظیم
50,000 تومان سه ماهه + 2,000 تومان هزینه تنظیم
100,000 تومان شش ماهه + 2,000 تومان هزینه تنظیم
200,000 تومان سالانه + 2,000 تومان هزینه تنظیم
400,000 تومان دوساله + 2,000 تومان هزینه تنظیم
600,000 تومان سه سالانه + 2,000 تومان هزینه تنظیم
دریافت ورودی گوگل (-5 موجود است)
دریافت ورودی گوگل بر اساس جستجوی کلمه خاص

مثلاً
""سرور مجازی آسیاتک""

و یا

""نمایندگی هاست دانلود""

در هر بازه 1000 تا 1500 آیپی مختلف

به صورت یک بسته

برای سفارش بیش از یک بسته میتوانید در قسمت بعدی سفارش و در باکس تعداد کالا تعداد بسته های مورد نیاز را درج کنید.

در قسمت توضیحات محصول توضیحات لازم را بنویسید.
2,000 تومان به صورت یک بار