صدور کارت ویژه PVC اعضاء تیک دیتا

Thursday, May 1, 2014
به نام خدا.

به اطلاع می رساند
کلیه کارمندان افتخاری و همکاران بخش بازاریابی و همکاری در فروش در صورت تکمیل مدارک و ارسال درخواست میتوانند کارهات های خود را دریافت نمایند.

همچنین مشتریان گرامی تیک دیتا در صورت فعال بودن اکانت کاربری میتوانند پس از تکمیل مدارک درخواست خود را به بخش اطلاعات کاربری ارسال فرمایند.
نکته: کلیه مشتریان فعال کارت را دریافت میکنند.
تفاوتی بین مشتری خاصی که تنها 2 هزار تومان گردش حساب  داشته با مشتریی که 20 میلیون گردش حساب دارد وجود ندارد.

لینک اطلاعیه:
http://www.tikdata.ir/portal/announcements.php?id=82
« برگشت