دو پلان جدید در آفرهای ویژه قرار گرفتند.

اول: بسته یک گیگ با تمام امکانات بسته یک گیگ آلمان + 60 گیگ هارد اضافه جمعاً معادل 160 گیگ هارد = ماهیانه 20 هزار تومان
دوم: بسته دو گیگ یا تمام امکانات بسته دو گیگ آلمان + 150 گیگ هارد اضافه جمعاً معادل 350 گیگ هارد = ماهیانه 32 هزار تومان
لینک:
http://www.tikdata.ir/portal/cart.php?gid=8

 
تخفیف روی دو بسته ایران و سرور مجازی رم 16 گیگ نیز ارائه شد.


متن اصلی اطلاعیه:
http://www.tikdata.ir/portal/announcements.php?id=80


Wednesday, April 23, 2014« برگشت